Autònoms societaris i jubilació activa

Una sentència recent considera que només poden compatibilitzar el 50 % de la pensió

Autònoms societaris i jubilació activa

Els socis de SA o SL que treballen a la seva pròpia empresa i tenen el control efectiu d’aquesta cotitzen com a autònoms (són els anomenats autònoms societaris). Doncs bé, el Tribunal Suprem ha considerat en una sentència recent, de 23 de juliol de 2021, que aquests autònoms societaris només poden compatibilitzar la seva feina amb el cobrament del 50 % de la prestació, en comptes del 100 %.

El cobrament del 100 % és aplicable quan es té un empleat contractat i només afecta els autònoms que desenvolupen la seva activitat com a persones físiques. Així doncs:

  • Els autònoms societaris no reuneixen el requisits de tenir contractat almenys un treballador per compte d’altri, ja que la condició d’ocupador l’ostenta la societat.
  • La finalitat de la norma per la qual s’amplia la compatibilitat al 100 % és la de conservar la feina, i la jubilació d’un autònom societari no implica l’extinció dels contractes (l’ocupadora és la societat, que no s’extingeix). A més, aquesta ampliació és una excepció de la norma general, per la qual cosa no es pot interpretar extensivament.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre totes les qüestions d’índole laboral que us afectin.

 

 

 

CARNÉ ASSESSORIA LABORAL

SUBSCRIGUI'S A LA NOSTRA NEWSLETTER

Subscrigui's