Nous recàrrecs per ingrés fora de termini

S'han reduït els recàrrecs per ingressos fora de termini sense requeriment previ ...

Nous recàrrecs per ingrés fora de termini

Des del passat 11 de juliol, els recàrrecs per ingrès fora de termini sense requeriment previ són més baixos i augmenten de forma mensual (en lloc d'augmentar de forma trimestral o semestral, com passava abans). Així, ara el recàrrec és del 1% més un 1% per cada mes complet de retard, i del 15% fix més interessos a partir dels 12 mesos:

 

Endarreriment:

menys de...

Llei nova

Llei antiga

1 mes

1%

5%

(dins els tres mesos següents a la fi del termini)

2 mesos

2%

3 mesos

3%

4 mesos

4%

10%

(entre els tres i sis mesos següents a la fi del termini)

5 mesos

5%

6 mesos

6%

7 mesos

7%

15%

(entre els sis i dotze mesos següents a la fi del termini)

8 mesos

8%

9 mesos

9%

10 mesos

10%

11 mesos

11%

12 mesos

12%

A partir de 12 mesos

15% més interessos

20% més interessos

 

Aquest nou règim també és aplicable als recàrrecs exigits abans del 11 de juliol de 2021, sempre que en aquesta data encara no haguessin adquirit fermesa i la seva aplicació resultés més favorable.

 

 

 

 

CARNÉ ASSESSORIA LABORAL

SUBSCRIGUI'S A LA NOSTRA NEWSLETTER

Subscrigui's